Fastighetsbolaget Vimpeln bildades 1965 och är ett handelsbolag som ägs till 90 % av Svenska byggnads Stockholm- Gotland, och till 10 % av Fastighetsaktiebolaget Nässlingen.

1968 bildades nuvarande Byggnads av de fyra yrkesavdelningarna trä, betong, mur och rör. För att klara den fackliga servicen till medlemmarna var man tvungen att ha ändamålsenliga lokaler. Därför enades man om att bygga en egen fastighet och köpte mark i Solna, kvarteret Vimpeln, därav förklaringen till att Vimpeln finns med i bolagets namn.

Vimpelns styrelse utgörs av Byggnads ordförande, kassör och sekreterare med vice ordförande och vice sekreterare som ersättare. Bolagets uppgift är att förvalta ägarens fastigheter

För mer info besök:
www.byggnads.se/stockholm-gotland Kontorshotell
Är du intresserad av att hyra kontorsplats i nyrenoverade lokaler till förmånligt pris? I januari 2019 blev vårt kontorshotell färdigställt. 

Dela  gemensamma ytor och affärsmöjligheter med andra på kontoret. 
Ring 010-601 16 00 för visning av lokalerna.

prev next

Önskar du boka möteslokal?

Från januari 2014 finns Solna Folkets Hus i fastigheten.

Maila till bokning@solnafolketshus.se eller ring 010-601 1600.
Besök gärna Solna Folkets Hus hemsida www.solnafolketshus.se